Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế vi mạch số (CE222.K21.1) ngày 23/03/2020

CBGD : Ngô Hiếu Trường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Thiết kế vi mạch số (CE222)
Lớp : CE222.K21.1
Phòng : A205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 23/03/2020