Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Pháp chứng kỹ thuật số (NT334.K21.1) ngày 07/07/2020

CBGD : Phan Thế Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Pháp chứng kỹ thuật số (NT334)
Lớp : NT334.K21.1
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 07/07/2020