Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.M22) ngày 19/05/2022

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.M22
Phòng : B7.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 19/05/2022