Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (ENG01.M31) ngày 26/07/2022

CBGD : Nguyễn Nữ Huyền Trang
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 1 (ENG01)
Lớp : ENG01.M31
Phòng : A301
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 26/07/2022