Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.H25) ngày 15/06/2017

CBGD : Vũ Trí Dũng
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.H25
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 15/06/2017