Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế Mạng (NT113.H31) ngày 08/08/2017

CBGD : Thái Huy Tân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thiết kế Mạng (NT113)
Lớp : NT113.H31
Phòng : C112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 08/08/2017