Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.H31.1) ngày 14/08/2017

CBGD : Thiều Xuân Khánh
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.H31.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 14/08/2017