Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.I16) ngày 19/10/2017

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.I16
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 19/10/2017