Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.I15) ngày 16/11/2017

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.I15
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 16/11/2017