Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích 2 (MA002.I13) ngày 27/12/2017

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích 2 (MA002)
Lớp : MA002.I13
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 27/12/2017