Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (EN005.I14) ngày 08/01/2018

CBGD : Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.I14
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 08/01/2018