Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (EN005.I13) ngày 09/01/2018

CBGD : Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.I13
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 09/01/2018