Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.I12) ngày 05/01/2018

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.I12
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 05/01/2018