Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế vi mạch tương tự (CE324.I21.1) ngày 26/02/2018

CBGD : Ngô Hiếu Trường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Thiết kế vi mạch tương tự (CE324)
Lớp : CE324.I21.1
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 26/02/2018