Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý tín hiệu số (CE105.I21) ngày 14/03/2018

CBGD : Lâm Đức Khải
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Xử lý tín hiệu số (CE105)
Lớp : CE105.I21
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 14/03/2018