Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xác suất thống kê (MA005.I25) ngày 21/05/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.I25
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 21/05/2018