Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù An toàn mạng không dây và di động (NT330.I21) ngày 25/05/2018

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng không dây và di động (NT330)
Lớp : NT330.I21
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 25/05/2018