Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.I22) ngày 06/06/2018

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.I22
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 06/06/2018