Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.I22.1) ngày 07/06/2018

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.I22.1
Phòng : C207
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 07/06/2018