Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.I31) ngày 13/07/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.I31
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 13/07/2018