Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (EN004.I31) ngày 28/07/2018

CBGD : Hồ Thị Nhiên Trinh
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.I31
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 28/07/2018