Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.I32) ngày 08/08/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.I32
Phòng : A215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 08/08/2018