Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (ENG02.J18) ngày 15/11/2018

CBGD : Nguyễn Thị Mộng Thy
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.J18
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 15/11/2018