Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 3 (ENG03.J17) ngày 22/11/2018

CBGD : Nguyễn Thị Mộng Thy
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.J17
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 22/11/2018