Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (ENG02.J112) ngày 03/01/2019

CBGD : Nguyễn Trang Nhung
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.J112
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 03/01/2019