Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.K13) ngày 21/09/2019

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.K13
Phòng : B3.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 21/09/2019