Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (ENG02.K11) ngày 19/09/2019

CBGD : Nguyễn Thị Mộng Thy
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.K11
Phòng : B1.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 19/09/2019