Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng (EC202.K11) ngày 23/11/2019

CBGD : Đỗ Duy Thanh
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng (EC202)
Lớp : EC202.K11
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 23/11/2019