Skip to content Skip to navigation

Lời cảm ơn đến các bạn tham gia sự kiện Jump Japan

Đội ngũ công ty Citynow Asia và BizJapan gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên tham gia sự kiên Jump Japan trong file đính kèm. 

Trân trọng