Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] Kết quả thi xếp lớp Anh văn đầu vào

Xin chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH thông báo kết quả thi xếp lớp Anh văn đầu vào (xem file đính kèm). Đối với các sinh viên được xếp vào lớp Anh văn 1, 2 và 3 đã có thời khóa biểu trong ĐKHP, sinh viên học theo TKB trên trang daa. Những bạn sinh viên có tên trong danh sách sinh viên học AVSC 1 (Anh văn sơ cấp 1) và AVSC 2 ( Anh văn sơ cấp 2), Nhà trường khuyến khích các bạn đăng ký học tại trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường (lịch học sẽ được TTNN công bố trên trang web của trung tâm sau) hoặc sinh viên tự tích lũy và nộp chứng chỉ tiếng anh theo quy định để được xét các học phần Anh văn tương ứng.

P.ĐTĐH thông báo để sinh viên được biết và thực hiện.

Chúc các bạn sinh viên học tập tốt.

Trân trọng,

P.ĐTĐH