Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] Lịch thi vấn đáp các môn IT008,SS004,MSIS405,SE102, SE220, SE310, SE325, SE331, SE400, SE401, SE405,CS321.I21.KHTN

Mến chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) gửi đến các bạn sinh viên lịch thi vấn đáp cuối học kỳ II NH2017-2018 đối với các môn học trong file đính kèm.

Các bạn theo dõi các thông tin về lịch thi và tham dự đúng giờ.

Những sinh viên nào có lịch thi vấn đáp cùng thời gian, các bạn liên hệ Khoa để được ưu tiên thi sớm hơn số thứ tự trong danh sách.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH.