Skip to content Skip to navigation

P.ĐTĐH thông báo v/v ĐKHP HK hè 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH)  thông báo về TKB và thời gian đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017-2018 (file đính kèm).

Thời gian ĐKHP sẽ được tổ chức như sau:

 Đợt 1 (chính thức): từ 9h00 ngày 23/5/2018 đến 16h00 ngày 28/5/2018
 Đợt 2 (hiệu chỉnh): từ 9h00 ngày 30/5/2018 đến 16h00 ngày 02/6/2018

Sinh viên xem TKB và các mốc thời gian theo thông báo để ĐKHP theo đúng kế hoạch.

Lưu Ý: Học kỳ hè Bắt đầu học ngày 2/7/2018

Đối với các môn Anh văn và các môm MA001,MA002, sinh viên tham khảo văn bản dưới đây để đăng ký cho phù hợp

Các file đính kèm: 

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH