Skip to content Skip to navigation

Phòng ĐTSĐH&KHCN Thông Báo Tiến Hành Khảo Sát Sinh Viên UIT Về Việc Học Cao Học Sau Khi Tốt Nghiệp

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ tiến hành khảo sát sinh viên UIT về việc học cao học sau khi tốt nghiệp from khảo sát của sinh viên theo link sau: goo.gl/9KwTRV