Skip to content Skip to navigation

Thông báo Bảng quy đổi chương trình các lớp tiếng Anh

Về việc thống nhất bảng quy đổi chương trình giảng dạy các lớp tiếng Anh từ năm học 2017-2018 trở về trước với các lớp theo chương trình mới từ năm học 2018-2019, P.ĐTĐH thông báo nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Các file đính kèm: