Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Chuyển Phòng Học Các Lớp K11 Bị Trùng Lịch Thi Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017.

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 thì kế hoạch thi cuối kỳ của K11 muộn hơn so với các khóa còn lại (K11 còn học, các khóa còn lại thi) dẫn đến sự cố một số lớp học K11 trùng phòng thi cuối kỳ. Để đảm bảo kế hoạch thi cuối kỳ đúng tiến độ, đạt kết quả tốt Phòng ĐTĐH thông báo danh sách lớp học sinh viên K11 có lịch học trùng với phòng thi cuối kỳ 2 nên phải chuyển phòng học (file đính kèm). Các bạn sinh viên K11 vui lòng cập nhật  phòng học mới trong tuần cuối của học kỳ 2.

Các file đính kèm: