Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học tiếng Nhật miễn phí trong HK1 năm học 2017-2018

P.ĐTĐH thông báo mở 3 lớp tiếng Nhật sơ trung cấp với mã số là: NHJP1.I11, NHJP1.I12, NHJP1.I13 và 1 lớp trung cấp  NHJP2.I11 dành cho các bạn sinh viên năm 2 trở lên được đăng ký học miễn phí.

Các bạn sinh viên có nhu cầu cần sắp xếp kế hoạch học các môn chuyên ngành hợp lý để có thể đăng ký các lớp học tiếng Nhật này. Quá trình tuyển chọn sẽ được thực hiện sau khi các sinh viên đăng ký học phần xong và sẽ có thông báo kết quả sau.

Các bạn xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.