Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách các sinh viên khóa 2018 được miễn các học phần Anh văn

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách sinh viên khóa 2018 được miễn các học phần Anh văn (xem file đính kèm). 

Chúc các bạn học tốt.

Trân trọng,

P.ĐTĐH

Các file đính kèm: