Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Cấm Thi Cuối Kỳ 1 năm học 2017-2018 (dự kiến)

P.ĐTĐH thông báo danh sách sinh viên buộc cấm thi cuối học kỳ 1 do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (dự kiến) 

Các bạn trong danh sách nếu có phản hồi thông tin vui lòng gửi về dc: phongdaotaodh@uit.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp P.ĐTĐH A120 trước ngày 11/12/2017.

Trân trọng

Các file đính kèm: