Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Phòng Thi Giữa Kỳ 2 Năm Học 2018-2019(cập nhật)

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH thông báo danh sách phòng thi giữa kỳ (file đính kèm)

Trân trọng

Các file đính kèm: