Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ Hè Năm Học 2016-2017(file đính kèm).

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ Hè Năm Học 2016-2017(file đính kèm).

 

Các bạn Sinh viên có tên trong danh sách trên phải hoàn thành học phí trước ngày 16/8/2017. sau ngày này nếu chưa hoàn thành sẽ bị sử lý học vụ sau: 

 

1. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách sẽ bị cấm  thi cuối kỳ hè nếu không hoàn thành nghiã vụ học phí.

 

2. Bị hủy ĐKHP học kỳ 1 năm học 2017-2018.

 

3. Bị sử lý học vụ theo quy chế đào tạo.

 

*. Mọi thắc mắc về học phí các bạn vui lòng liên hệ Phòng KHTC.

 

*.Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng hoàn thành nghĩa vụ học phí.