Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Điều Chỉnh ĐKHP Học Kỳ Hè (đợt 3) 2018-2019

P.ĐTĐH thông báo thời gian điều chỉnh học kỳ hè năm học 2018-2019  từ 8/7 đến 13/7 năm 2019

Sinh viên điều chỉnh ĐKHP trực tuyến tại địa chỉ: https://dkhp.uit.edu.vn/user và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu như hệ thống quản lý DAA của Trường.

 

Các file đính kèm: