Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Điều Chỉnh Lịch Thi Anh Văn 3" EN006"

P.ĐTĐH Thông báo theo đề nghị của bộ môn Anh Văn, P.ĐTĐH thông báo lịch thi mới các lớp EN006 Thi ca 3 ngày 29-6/2017.