Skip to content Skip to navigation

Thông báo học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa 2017

Căn cứ nội dung liên kết với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh-ĐHQG-HCM, P.ĐTĐH gửi thông báo về việc trên như sau:

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn GDQP và AN, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 06/11/2017 – 01/12/2017.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên phải có mặt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 06/11/2017.

4.  Sinh viên học GDQP và AN nội trú tại Trung tâm theo quy định (Biên chế lớp học như file đính kèm)

5.  Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:

  • Tiền nội trú 4 tuần: 120.000 đồng.
  • Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng (sẽ hoàn lại sau khi trả đầy đủ các vật dụng đã mượn)
  • Tiền ăn trong 04 tuần. (phần ăn thấp nhất giá 15.000 đồng)
  • Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ.
  • Sinh viên chuẩn bị chiếu đề nằm nếu đăng ký ở nội trú.
  • Sinh viên phải chuẩn bị tập viết, giày bata để học GDQP và AN
  • Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm
  • Chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên để thi môn GDQP và AN.
Các file đính kèm: