Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh Toàn quốc năm 2021

Chào các bạn sinh viên.

Bộ môn Toán - Lý thông báo tuyển chọn và tổ chức ôn tập cho đội tuyển Olympic Toán học sinh viên  nội dung các bạn xem chi tiết trong (file đính kèm)

Trân trọng.

Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kvgsgH_hqy2PwBvg9oo3Oy5-cLNRKNfFBHD878huwiM/edit#gid=0