Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

Theo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018, trong đó có nội dung cho phép sinh viên Khóa 2017 được nghỉ học buổi sáng ngày 5/9/2017 để tham dự Lễ Khai giảng tại Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

Riêng sinh viên các khoá trước vẫn đi học theo Thời khoá biểu. Trường hợp sinh viên khoá trước nằm trong danh sách sinh viên được khen thưởng thì được tạo điều kiện để tham dự Lễ Khai giảng.

Phòng thông báo đến Giảng viện các lớp Khóa 2017, Tân sinh viên Khóa 2017 được nghỉ học sáng ngày 5/9/2017 để tham dự Lễ Khai giảng năm học. 

(Chiều 5/9/2017, học bình thường theo thời khoá biểu của sinh viên)