Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Kết Quả ĐKHP Học Kỳ Hè & TKB Học Kỳ 2016-2017

Phòng .ĐTĐH thông báo Kết quả ĐKHP HK hè & TKB học kỳ hè các bạn xem danh sách trong (file đính kèm)

* Lưu Ý: TKB hè bắt đầu học ngày 10/7/2017.

Với các lớp ĐKHP không đủ mở lớp (ĐK<30,dưới chuẩn) Các bạn muốn mở lớp cần làm các bước sau:

1. Lập danh sách các bạn muốn học ký tên xác nhận đồng ý học vì mức học phí cho các lớp này đóng sẽ cao và theo quy định phòng KHTC:

- Học phí môn học có số lượng SV dưới chuẩn = Đơn giá học phí x Số tín chỉ học tập (TCHT) (file đính kèm)

- Danh sách Sinh viên ĐKHP trong các lớp ĐK<30 các bạn liên hệ phòng ĐTĐH (A120)

2.Sau khi có danh sách xác nhận đồng ý học các bạn nộp cho Khoa, Bộ môn quản lý môn học để Khoa, Bộ môn gửi yêu cầu mở lớp cho P.ĐTĐH.

3. P.ĐTĐH sẽ căn cứ vào yêu cầu của Sin viên, Khoa, Bộ môn Trình BGH duyệt mở lớp.

* Phòng ĐTĐH nhận đơn điều chỉnh ĐKHP hè từ ngày 10/7 đến 17/7 năm 2017.