Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo học kỳ II năm học 2018-2019 bộ môn Toán-Lý

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả phúc khảo bộ môn Toán-Lý của học kỳ 2 năm học 2018-2019 (file đính kèm)

Trân trọng