Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét tuyển lớp tiếng Nhật trong học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả sơ tuyển lớp tiếng Nhật trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 như trong danh sách đính kèm. 

Những sinh viên đăng ký lớp sơ cấp 2 nhưng chưa học qua lớp sơ cấp 1 vào học kỳ 1 phải tham dự và đạt bài kiểm tra theo lịch dưới đây:

+ Lớp NHJP1.I13 sẽ kiểm tra vào lúc 10:00 am, thứ 5 ngày 28/12/2017, HOẶC

+ Lớp NHJP1.I12 sẽ kiểm tra vào lúc 10:00 am, thứ 6 ngày 29/12/2017.

Địa điểm thi : Phòng E118

Trân trọng