Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn: Điều chỉnh Kế hoạch cho sinh viên đi học trở lại sau Dịch Covid-19

Căn cứ kế hoạch và tình hình tiếp nhận sinh viên (SV) tại Ký túc xá ĐHQG- HCM (KTX), tiếp thu góp ý của phần lớn SV Khoá 2019 tham gia khảo sát ý kiến của SV về kế hoạch đi học trở lại;

 

Nhằm tạo điều kiện cho SV ổn định sinh hoạt tại KTX và có thêm thời gian ôn tập cho các môn học Học kỳ 1, Trường ĐHCNTT điều chỉnh kế hoạch học tập của SV trong thời gian tới như sau:

 

1. Từ ngày 4/5/2020 đến 9/5/2020: Các lớp Học kỳ 2 tiếp tục học trực tuyến.

 

2. Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020: Khóa 2019 học ôn thi 1 tuần theo đúng thời khoá biểu Học kỳ 1 (học offline) . Ngoài ra, Trường sẽ tổ chức thêm một số buổi ôn thi trực tuyến (lịch học sẽ được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông báo sau đến SV) .

 

3. Từ ngày 18/5/2020 đến 24/5/2020: Khóa 2019 thi học kỳ 1 tập trung tại trường. 

 

4. Các lớp học kỳ 2 sẽ được nghỉ 2 tuần từ ngày 11/5/2020 đến 24/5/2020 để tạo điều kiện cho các lớp học kỳ 1 ôn thi và thi. Giảng viên lưu ý không báo dạy bù vào 2 tuần này. Nếu giảng viên đã có báo dạy bù trong thời gian này thì vui lòng hỗ trợ Nhà trường bằng cách chuyển sang ngày khác.

 

5. Từ ngày 25/5/2020: Tất cả các lớp học kỳ 2 sẽ học trở lại, kể cả các lớp văn bằng 2 và lớp chương trình liên kết BCU. SV phải tuân thủ đúng các quy định của trường về phòng chống nCov.

 

Lưu ý:

Sinh viên các khoá khác có đăng ký học cùng với Khoá 2019 trong HK1 cũng thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1-3.

 

Thông báo này thay thế thông báo ngày 28/4/2020.

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC