Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Khảo Sát Lấy Ý Kiến Mở Môn Học Kỳ Hè Năm Học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến sinh viên để mở lớp trong học kỳ hè như sau:

  1. Từ Ngày 25/04/2018 đến 15/05/2018 khảo sát lấy ý kiến mở môn học của sinh viên tại web http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/khaosat.
  2. Lưu ý: kết quả khảo sát không được tính làm kết quả đăng ký môn học (ĐKMH), sinh viên phải đăng ký lại trong đợt ĐKMH học kỳ hè. Thời gian đăng ký sẽ được P.ĐTĐH thông báo sau.

Trân trọng.

P.ĐTĐH